REGULAMIN RANKINGU ZAWODNIKÓW KYOKUSHIN POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE

wyłącznie zawody krajowe PZK

 

1.     Zawodnikom startującym w turniejach organizowanych w porozumieniu z Polskim Związkiem Karate za zajęte miejsca przyznawane są punkty do rankingu, pod warunkiem, że w danej kategorii startuje min 4 zawodników.

2.     TABELA IMPREZ, na których można zdobywać punkty do rankingu

NAZWA TURNIEJU

ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYZNANA ZA ZAJĘTE MIEJSCE

I

II

III

IV

V-VIII

Mistrzostwa Polski Open

60

40

30

20

10

Mistrzostwa Polski w kategoriach wagowych 

50

30

20

16

8

Puchar Polski w kategoriach wagowych 

30

20

10

6

 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

20

14

10

6

 

Mistrzostwa Okręgu w kategoriach wagowych 

14

10

6

4

 

3.   Punkty zdobyte w zawodach zaliczanych do rankingu, pozostają na koncie zawodnika przez 2 lata od daty ich rozegrania, przy czym po upływie roku (w cyklicznych zawodach corocznych - po następnych zawodach) pozostaje na koncie zawodnika 50 % punktów, po dwóch latach (kolejnych zawodach w cyklu) 0.

4.   Zawodnikowi, który zdobywa punkty w kilku kategoriach wagowych, w rankingu każdej kategorii zalicza się punkty zdobyte w innej kategorii w wysokości 1/2 (50 %). W tej samej wysokości zaliczane mu są punkty wywalczone w kategorii otwartej.

5.    Suma punktów zdobytych przez zawodnika jest zaokrąglana do całości: w dół, jeżeli część ułamkowa jest mniejsza lub równa 0,5 lub w górę jeżeli część ułamkowa jest większa 0,5

6.    Zawodnikom startującym w kilku Mistrzostwach Okręgów w danym roku zalicza się punkty tylko z jednych, najlepszych dla zawodnika Mistrzostw.

7.     Do rankingu w kategorii open zakwalifikowani są zawodnicy, którzy w ostatnich 2 latach zdobywali punkty Mistrzostwach Polski Open. Punkty za miejsce 5-8 przyznawane są pod warunkiem startu minimum 10 zawodników w kategorii.

8.     Do rankingu zawodników kategorii open zalicza się punkty zdobyte zarówno w zawodach w kategorii open jak i w kategoriach wagowych, przy czym punkty zdobywane w kategoriach (tabela z punktu 2) mnoży się razy współczynnik właściwy dla każdej kategorii wagowej (patrz tabela)

 

kategoria mężczyzn

-65 kg

punkty z kategorii

x

0,2

-70 kg

kategoria mężczyzn

-75 kg

punkty z kategorii

x

0,3

-80 kg

kategoria mężczyzn

-90 kg

punkty z kategorii

x

0,5

+90 kg

kategoria kobiet

-55 kg

punkty z kategorii

x

0,2

kategoria kobiet

-60 kg

punkty z kategorii

x

0,3

kategoria kobiet

-65 kg

punkty z kategorii

x

0,4

kategoria kobiet

+65 kg

punkty z kategorii

x

0,5

kategoria kobiet i mężczyzn

open

punkty z kategorii

x

1

9.     Ranking obliczany jest i ogłaszany po każdych zawodach, w których zdobywane są punkty do rankingu.

10.  Klasyfikację klubową ustala się na podstawie rankingu indywidualnego kobiet i mężczyzn

11.  Klubom zalicza się punkty zdobyte przez wszystkich zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych oraz punkty zdobyte w kategorii open.

12.  Jeżeli zawodnik jest klasyfikowany w kilku kategoriach wagowych to Klubowi zalicza się punkty zdobyte przez niego w każdej kategorii (wyłącznie punkty zdobyte w tej kategorii, a nie te z klasyfikacji końcowej.

13.  Klubom za kazdego zawodnika sklasyfikowanego w rankingu dolicza się dodatkowo 5 punktów- bez względu na to czy zawodnik punktował w jednej czy kilku kategoriach.

14.  Końcową klasyfikację ustala się na podstawie sumy punktów klubu.