REGULAMIN RANKINGU ZAWODNIKÓW KYOKUSHIN

wyłącznie zawody krajowe PZK

 

1.   Ranking jest prowadzony we wszystkich kategoriach wagowych rozgrywanych w Mistrzostwach Polski Seniorów PZK tj. -55 kg, -60 kg, -65 kg i +65 kg kobiet oraz -65 kg, -70 kg, -75 kg, -80 kg, -90 kg i +90 kg mężczyzn. Zawodnikom startującym w turniejach wymienionych w p. 2 regulaminu za zajęte miejsca przyznawane są punkty do rankingu.

2.   TABELA IMPREZ, na których można zdobywać punkty do rankingu

NAZWA TURNIEJU

ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYZNANA ZA ZAJĘTE MIEJSCE

I

II

III

IV

V-VIII

Mistrzostwa Polski Open

60

40

30

20

10

Mistrzostwa Polski w kategoriach wagowych 

50

30

20

16

8

Puchar Polski w kategoriach wagowych 

30

20

10

6

 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

20

14

10

6

 

Mistrzostwa Okręgu w kategoriach wagowych 

14

10

6

4

 

3.   Punkty zdobyte w zawodach zaliczanych do rankingu, pozostają na koncie zawodnika przez 2 lata od daty ich rozegrania, przy czym po upływie roku (w cyklicznych zawodach corocznych - po następnych zawodach) pozostaje na koncie zawodnika 50 % punktów, po dwóch latach (kolejnych zawodach w cyklu) 0.

4.   Zawodnikowi, który zdobywa punkty w kilku kategoriach wagowych, w rankingu każdej kategorii zalicza się punkty zdobyte w innej kategorii w wysokości 30 %, a z kategorii otwartej w wysokości 60%.

5.   Suma punktów zdobytych przez zawodnika jest zaokrąglana do całości: w dół, jeżeli część ułamkowa jest mniejsza lub równa 0,5 lub w górę jeżeli część ułamkowa jest większa 0,5

6.   Zawodnikom startującym w kilku Mistrzostwach Okręgów w danym roku zalicza się punkty tylko z jednych, najlepszych dla zawodnika Mistrzostw.

7.   Jeżeli w Turnieju zaliczanym do rankingu nie były rozgrywane wszystkie kategorie i zawodnik wywalczył punkty w innej kategorii wagowej niż wymienione w p.1 (np. w MP u21 PZK w kat. +80 kg) to do rankingu jego podstawowej kategorii, w której wywalczył największą ilość punktów zalicza mu się punkty w całości, tak jakby startował w swojej kategorii wagowej, a do pozostałych, w których jest klasyfikowany 30% zgodnie z p.4 niniejszego regulaminu. Jeżeli są to jego pierwsze punkty to zalicza mu się punkty do kategorii wagowej zgodnej z jego wagą ciała

 8.  Do rankingu w kategorii open zakwalifikowani są zawodnicy, którzy w ostatnich 2 latach zdobywali punkty Mistrzostwach Polski Open.

 9.  Do rankingu zawodników kategorii open zalicza się punkty zdobyte zarówno w zawodach w kategorii open jak i w kategoriach wagowych, przy czym punkty zdobywane w kategoriach mnoży się razy 30%. Punkty zdobyte w kategorii otwartej zalicza się w całości. 

10. Ranking obliczany jest i ogłaszany po każdych zawodach, w których zdobywane są punkty do rankingu.

11. Klasyfikację klubową ustala się na podstawie rankingu indywidualnego kobiet i mężczyzn

12. Klubom zalicza się punkty zdobyte przez wszystkich zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych oraz punkty zdobyte w kategorii otwartej

13. Jeżeli zawodnik jest klasyfikowany w kilku kategoriach wagowych to Klubowi zalicza się punkty zdobyte przez niego w każdej kategorii (wyłącznie punkty zdobyte w tej kategorii, a nie te z klasyfikacji końcowej.

14. Klubom za każdego zawodnika sklasyfikowanego w rankingu dolicza się dodatkowo 5 punktów- bez względu na to czy zawodnik punktował w jednej czy kilku kategoriach. Końcową klasyfikację ustala się na podstawie sumy punktów klubu.